Beata Jablonská – Květoslava Fulierová: Hry a duetá (2. časť)

Květoslava Fulierová
Udomácňovanie sa v bratislavskom priestore, nové kontakty.

Stretnutie s Jánom Mudrochom, huslové duetá.

Ilustrácie k veršom Júliusa Lenka, spolupráce na ilustráciách k publikáciam vo vydavateľstvách Osveta a Tatran.

1969 – okamih stretnutia s Júliusom Kollerom na zájazde do Talianska (tamtiež stretnutie s Jozefom Srnom).

Nový vzťah s Júliusom Kollerom – zo zabehnutého manželstva do romantiky v jednoizbovom byte.
Prelínanie dvoch umeleckých svetov v byte na Kudlákovej 5.

Zoznámenie sa s Petrom Bartošom, Milanom Adamčiakom, Radislavom Matuštíkom a postupne aj ďalšími osobnosťami bratislavskej neoficiálnej scény.

Miestom stretnutia najmä povestný byt na Kudlákovej 5.
Od roku 1969 spolupráca na podujatiach s amatérskymi výtvarníkmi, od roku 1974 iniciovanie AMA sústredení.

Spoločné výstavy s Júliusom Kollerom, výstava v Galérii v Rimavskej Sobote.

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 1.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 02 Angažované umenie diel 2.

Video-záznam rozhovoru Lenky Kukurovej s výtvarníčkami Pavlínou Fichta Čiernou, Ilonou Németh a výtvarníkom Petrom Kalmusom. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká tak istý ...

Efemérne dialógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 1 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

Efemérne diaógy 01 SOCHA Piaček, Sláviková, Zahoranský 2 časť

Video-záznam rozhovoru Jana Kraloviča a Zuzany Jakalovej s výtvarníkmi Martinom Piačekom, Ivanou Slávikovou a Dušanom Zahoranským. Séria EFEMÉRNE DIALÓGY sa venuje v každom dieli istému fenoménu vizuálneho umenia. Pozvaní hostia rozoberajú tento fenomén cez tvorbu zúčastnených výtvarníkov. Vzniká ta ...

1. otvorený ateliér

Tehelná 32 19. november 1970 Milan Adamčiak (1946 – 2017), Peter Bartoš (1938), Václav Cigler (1929), Róbert Cyprich (1951 – 1996), Milan Dobeš (1929), Igor Gazdík (1943), Viliam Jakubík (1945), Július Koller (1939 – 2007), Vladimír Kordoš (1945), Ivan Kříž-Vyrubiš (1941), Otis Laubert (1946), Jur ...