Internetový portál ARTDISPECING.SK spustil v roku 2014 sekciu Dialógy. Cieľom našej digitálnej video-databázy je dať možnosť prostredníctvom elektronickej formy flexibilne získať informácie o umelcoch, dielach, odbornej kritike, podujatiach, reflexiách, predovšetkým o aktuálnom dianí, tentoraz prostredníctvom rozhovorov ľudí, ktorí toto dianie pomenúvajú a preverujú stále novými otázkami. 

1. otvorený ateliér

Tehelná 32 19. november 1970 Milan Adamčiak (1946 – 2017), Peter Bartoš (1938), Václav Cigler (1929), Róbert Cyprich (1951 – 1996), Milan Dobeš (1929), Igor Gazdík (1943), Viliam Jakubík (1945), Július Koller (1939 – 2007), Vladimír Kordoš (1945), Ivan Kříž-Vyrubiš (1941), Otis Laubert (1946), Jur ...