Internetový portál ARTDISPECING.SK spustil v roku 2014 sekciu Dialógy. Cieľom našej digitálnej video-databázy je dať možnosť prostredníctvom elektronickej formy flexibilne získať informácie o umelcoch, dielach, odbornej kritike, podujatiach, reflexiách, predovšetkým o aktuálnom dianí, tentoraz prostredníctvom rozhovorov ľudí, ktorí toto dianie pomenúvajú a preverujú stále novými otázkami.